Salgsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for privatkunde ligger lenger ned på siden

FORETAKSINFORMASJON Org.nr 979563094, HOVDAN POLY AS
Kontaktdetaljer:
Industriveien 26
1481 Hagan
Tlf: 23 14 12 60
Epost: post@hovdan.no 
Leverer varer tilknyttet båtmarkedet og industrien.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR BEDRIFT:

Ekspedering av ordre skjer fortløpende etter at varen er bestilt og evt. betalt i nettbutikken for de som ikke har bedriftsavtale.

Transport: Selger velger transport og transportmåte etter beste skjønn. Fraktpris kommer på kundes faktura. Vi benytter ulike transportører avhengig av varens størrelse og mottakeradresse.

Betaling: 30 dager dersom annet ikke er avtalt eller kontantkjøp er gjort i nettbutikken

Personopplysninger: Hovdan Poly AS behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Kortinformasjon:
Når du handler på Hovdan Poly AS sine nettsider blir betalingen behandlet av NETS som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

KONTROLL VED MOTTAKELSE AV VAREN:

Kjøper skal ved mottakelsen kontrollere at varen er i henhold til avtalen og fullt ut kan benyttes til Kjøpers formål. Varen skal undersøkes mot eventuell pakkseddel. Undersøkelse skal skje på forsvarlig måte ut fra det som kan forventes ut fra varens art og leveringsform. Kontrollen skal foretas før varen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk.

RETUR:

Retur av kontraktsmessige varer aksepteres kun etter nærmere avtale med Selger, hvilket Selger kan nekte på fritt grunnlag. Varer som aksepteres returnert av Selger, skal være i samme stand som ved levering, og i original emballasje der dette anvendes for produktet. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som ved levering. Dersom retur aksepteres av selger vil fraktkostander knyttet til akseptert retur vil bli belastet Kjøper.

KORONAVIRUSET (COVID-19):

Det nye KORONAVIRUSET (COVID-19) og dets potensielle utvikling, omfang og uforutsigbarhet, vil kunne påvirke Selgers oppfyllelse av sine forpliktelser:
For det tilfelle at Selgers oppfyllelse av sine forpliktelser blir forsinket, forhindret, vanskeliggjort eller særlig kostnadskrevende på grunn av eller som en følge av COVID-19, fraskriver Selger seg ansvaret for forsinket og/eller manglende oppfyllelse av sine forpliktelser inntil det tidspunkt, hvor en sådan oppfyllelse igjen er mulig og eller dersom en oppfyllelse kan gjennomføres uten slike hindringer for Selger. Selgers forbehold omfatter alle direkte og indirekte konsekvenser av COVID-19, herunder at Selgers arbeidsstyrke skulle blir påvirket av COVID-19, f.eks. i form av karantener, reisebegrensninger eller lignende omstendigheter, eller hvis Selger med rimelighet ikke er i stand til å kjøpe eller levere de produkter, som er bestilt, eller i tilfelle prisforhøyelser på grunn av eller som en følge av COVID-19.

PRISER:

Priser er eksklusiv MVA. Vi tar forbehold om prisendringer som skyldes endringer i valutakurser, endringer i lovpålagte avgifter eller vesentlige prisendringer fra våre leverandører. Vi tar også forbehold om evt. feiltrykk av priser.

FORSENDELSE:

Vanlige forsendelser er normalt med PostNord, Posten eller Ramberg. Større på pakken og lokasjon bestemmer hvilke transportører som benyttes.

LEVERINGSTID:

Komplette forsendelser sender vi normalt innen 1 arbeidsdag fra vårt lager. Vi prøver å levere mest mulig komplett som normalt vil ta 2-4 dager fra du bestiller til du mottar varene, litt avhengig av hvor i landet du bor. I noen tilfeller må vi vente på bestilte varer fra våre leverandører. 

PRODUKTSPESIFIKASJON:

Vi gjør vårt beste for at alle oppgitte mål og spesifikasjoner skal være korrekte. Vi opplever likevel at varer endres av produsenten. Vi må ta forbehold om evt. trykkfeil i nettbutikken.

SKADE UNDER TRANSPORT:

Vi tar ansvaret for at varene kommer frem til deg i god stand. Dersom emballasjen er skadet må du kontrollere forsendingens innhold før du aksepterer levering. Gjør deretter merknad på fraktbrevet, og meld skaden til oss. Vi sender deg nye varer kostnadsfritt, og vi ordner med videre oppfølging overfor transportøren.

RETUR:

Ekstrakostnader som følger av dette faktureres kjøper. Større varer som returneres med bil/båt må ikke sendes med” mottaker betaler frakt” uten etter avtale med oss. Vi har egne frakt- avtaler vi ønsker å benytte og sørger for at disse tar hånd om pakken, dersom du gir oss beskjed.

TOMT PÅ LAGER:

Dersom vi er tomme for en vare, vil vi der det er mulig levere et tilsvarende produkt. Dersom du ikke ønsker erstatningsvaren kan du returnere denne til oss. I slike tilfeller vil vi refundere varens kostnad og alle dine fraktutlegg.

LEVERINGSTID:

Vi vil av og til gå tom for enkelte artikler. Da hender det at vi venter litt på inngående varer før ordren din går av sted.

FORCE MAJEURE:

Selger kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor Selgers kontroll, herunder, men ikke begrenset til, lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, virus eller andre alvorlige dataangrep, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler (stengte veier/togforbindelser m. m.), alminnelig varemangel, kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft eller innskrenkinger av krafttilførsel.

Selger skal gi Kjøper meddelelse om slike forhold og følgene av disse innen rimelig tid.

TVISTER:

Disse salgs- og leveringsbetingelser og enhver tvist som måtte oppstå mellom Kjøper og Selger er underlagt norsk rett.

Tvister mellom Kjøper og Selger skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene søke tvisten løst ved alminnelige norske domstoler.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR PRIVATKUNDE:

Ekspedering av ordre skjer fortløpende etter at varen er bestilt og betalt i nettbutikken.

Fraktpris er definert i handlekurven i nettbutikken

Betaling: Vi krever betaling for varen før den blir sendt fra oss til kunden.

Personopplysninger: Hovdan Poly AS behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Kortinformasjon:
Når du handler hos Hovdan Poly AS blir betalingen behandlet av NETS som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

RUTINER FOR RETUR AV VARER:

Reklamasjon Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen en uke etter at du oppdaget den, gi Hovdan Poly AS skriftlig melding (e-post, eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Hovdan Poly AS vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Angrerett I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet.

Retur:
Pakk varene i originalemballasjen og legg dem i en passende eske sammen med angrerettskjema. Du kan gjerne bruke esken varene ble sendt i, eller en annen eske dersom du ønsker det. Lukk esken forsvarlig.

PRISER:

Priser til privatpersoner er inklusive 25% merverdiavgift. Vi tar forbehold om prisendringer som skyldes endringer i valutakurser, endringer i lovpålagte avgifter eller vesentlige prisendringer fra våre leverandører. Vi tar også forbehold om evt. feiltrykk av priser.

FORSENDELSE:

Vanlige forsendelser er normalt med PostNord. Større forsendelser sendes med PostNord, Ramberg eller alternative transportører avhengig av lokasjon og størrelse på pakken.

LEVERINGSTID:

Komplette forsendelser sender vi normalt innen 1 arbeidsdag fra vårt lager. Vi prøver å levere mest mulig komplett som normalt vil ta 2-4 dager fra du bestiller til du mottar varene, litt avhengig av hvor i landet du bor. I noen tilfeller må vi vente på bestilte varer fra våre leverandører. Du ser allerede ved bestilling om noe ikke er på lager og må bestilles. 

PAKKER SOM IKKE HENTES:

Dersom du velger å ikke hente ut pakken må du gi oss melding, samt sørge for å betale returporto. Pakker som
kommer i retur uavhentet uten beskjed påfører deg kostnader i form av porto og returgebyr. Gebyr kr.200,-

RETUR:

Ekstrakostnader som følger av dette faktureres deg sammen med et behandlingsgebyr – eventuelt velger vi å la pakken gå i retur til deg. Større varer som returneres med bil/båt må ikke sendes med” mottaker betaler frakt” uten etter avtale med oss. Vi har egne frakt- avtaler vi ønsker å benytte, og sørger for at disse tar hånd om pakken, dersom du gir oss beskjed.

Personvernerklæring

Personvernerklæring & Informasjonskapsler (Cookies)

Vi er opptatt av våre brukeres personvern og sørger for at all behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lovgivning.
Denne personvernerklæringen gjelder for Hovdan-Poly sin nettbutikk.
Hovdan-Poly AS (org. no. 979 563 094) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettbutikken. Det gjelder egne databehandleravtaler for andre produkter og tjenester levert av Hovdan-Poly AS. Ta kontakt med vårt kundesenter for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder for øvrige produkter og tjenester.

Våre vilkår

Ved å besøke og bruke dette nettstedet (hovdan-poly.no), godtar du vilkårene som er gitt nedenfor.

Personopplysninger

Når du handler på hovdan-poly.no ber vi deg oppgi informasjon om fullt navn, adresse, e-post og telefonnummer. Dette gjør vi for å kunne administrere ditt kundeforhold samt ha mulighet til å kontakte deg hvis det skulle være behov. Denne informasjonen vil bli oppbevart så lenge du har et aktivt kundeforhold hos oss. Vi er også pålagt å oppbevare enkelte kategorier av informasjon i forbindelse med regnskapsføring og avgiftshåndtering og disse opplysningene oppbevares i henhold til gjeldende regler om bokføring mv. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Informasjonen er tilgjengelig og kan endres og evt. slettes på siden din.

Betaling med kort

For at vår leverandør av betalingstjenester skal kunne gjennomføre betaling av varene dine på hovdan-poly.no vil du bli bedt om å oppgi kredittkortopplysninger. Denne informasjonen oppbevares utelukkende hos vår leverandør og er underlagt denne leverandørens retningslinjer for personvern. Vi oppbevarer betalingsopplysninger (men ikke kredittkortnummer) kun i den utstrekning og så lenge det er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Lagring av kortinformasjon

Dersom du ønsker å handle ekstra raskt på hovdan-poly.no har du muligheten til å lagre kortinformasjonen din hos vår betalingsleverandør. Vi lagrer aldri noe informasjon som kan spores tilbake til kortnummeret ditt. Hvis du velger å lagre kortnummeret ditt, kan du til enhver tid velge det bort igjen ved å kontakte vår leverandør av betalingsløsning.

Informasjonskapsler (Cookies)

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er en tekststreng som blir lagret på din PC eller mobile enhet når du besøker hovdan-poly.no. Denne er nødvendig for at du skal kunne registrere deg og gjennomføre et kjøp. Dersom du ikke ønsker å tillate bruk av informasjonskapsler, kan du sørge for dette ved å endre innstillingene i nettleseren eller på enheten din. Det vil være mulig å se på produkter uten å bruke informasjonskapsler, men ikke å gjennomføre kjøp.
Tredjeparts leverandører, inkludert Google og Facebook bruker også informasjonskapsler og anonyme identifikatorer på hovdan-poly.no til å vise annonser basert på dine besøk på denne og andre nettsteder. Hovdan-poly.no benytter seg av remarketing, målrettet markedsføring på demografi og lokasjon og andre typer interessebasert markedsføring gjennom Facebook, Google AdWords og Google Analytics.
Dersom du ikke ønsker dette kan du i tilknytning til våre annonser på Facebook klikke , velge alternativet «Hvorfor ser jeg dette?» og «Skjul alt fra denne annonsøren».
Du kan velge bort informasjonskapsler fra Google og Doubleclick ved å gå til Googles Annonseinnstillinger. Dersom du ikke ønsker å sende data til Google Analytics, kan du forhindre dette ved å følge denne linken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 

Personalisering

For å kunne gjøre handleopplevelsen din på hovdan-poly.no best mulig, personaliserer vi deler av nettbutikken og kommunikasjonen til akkurat deg. Eksempler kan være personlige tilbud eller forslag til produkter vi tror du vil like basert på tidligere kjøp eller annen relevant markedsføring. Vi benytter tredjeparter til å levere deler av den personaliserte handleopplevelsen.

Personopplysninger til tredjepart

Hovdan-Poly AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart med mindre dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for Hovdan-Poly AS. I slike tilfeller inngås strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten.
I noen tilfeller videreformidler vi personopplysninger til tredjepart for å kunne gi deg personlig tilpasset og relevant innhold på andre nettsteder.

Personopplysninger og informasjon om bestillinger kan også bli utlevert til politi eller andre offentlige myndigheter hvis det er nødvendig for å overholde juridiske eller forskriftsmessige forpliktelser eller forespørsler.

Kommunikasjon

Vi tilbyr alle våre kunder og brukere å motta meldinger med forslag, tips, tilbud og overraskelser gjennom nyhetsbrev på e-post. Dersom du ønsker å motta dette, er det nødvendig at du samtykker til dette når du registrerer deg. Når du handler i nettbutikken sender vi deg dessuten en e-post med ordrebekreftelse. Du kan når som helst melde deg av (eller på igjen) ved å gå inn til denne siden og endre innstillingene.

Tidvis vil vi kommunisere om funksjonalitet, endringer eller nyheter i tjeneste og produkt eller annen informasjon som antas å være relevant for den enkelte bruker av vår tjeneste. Etter Markedsføringslovens §15, tredje ledd, regner vi en aktiv brukerkonto hos oss som samtykke til dette. Kommunikasjonen kan skje til oppgitt telefon-nummere, e-postadresser, adresse eller som varsler gjennom app.

Å reservere seg mot alle typer henvendelser (annet enn den lovpålagte og nødvendige for å utføre tjenestene vi tilbyr) kan enkelt og gebyrfritt gjøres ved å ta kontakt med oss.

Rettigheter

Hovdan-Poly AS har alle rettigheter til dette nettstedet og innholdet som publiseres her. Innhold, utforming og data på nettstedet er beskyttet etter åndsverkloven og annen lovgivning. Innholdet kan ikke endres, reproduseres, offentliggjøres, distribueres eller for øvrig anvendes for offentlige eller kommersielle forhold uten tillatelse. Ta gjerne kontakt med oss.

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Dersom du mener at Hovdan-Poly AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.
 

Ansvar for innhold på nettstedet

Hovdan-Poly AS endrer innholdet på nettsiden etter behov og kan når som helst, helt eller delvis, endre eller fjerne innholdet uten forvarsel. Enhver beslutning du måtte ta som følge av innholdet, er på eget ansvar.

Registrering av besøk og opplysninger

Når du besøker hovdan-poly.no blir det ikke registrert opplysninger om deg, med mindre du selv aktivt legger inn opplysninger om deg selv. Men IP-adressen din blir anonymt registrert i besøksstatistikker. Statistikken bruker vi til å analysere bruken av nettstedet og bedre kvaliteten på innholdet. Ønsker du ikke å bli registrert av våre analyse-verktøy, kan du reservere deg fra dette ved å gå inn på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 
I tilfeller der du ønsker å handle i nettbutikken og/eller ønsker å melde deg på nyhetsbrevet vårt, vil vi be deg om å registrere personopplysninger for å kunne gi deg nødvendig oppfølging.

Linker til andre nettsteder

Hovdan-poly.no kan inneholde linker til relevante kilder for opplysninger. Vi fraskriver oss fra alt ansvar for innholdet på nettsider det pekes til, eller produkter og tjenester som selges der, herunder evt. brudd på personvernlovgivning eller andre brudd på norsk lov.

Sikkerhet

Vi forplikter oss til å holde din informasjon sikker, for å forhindre uautorisert tilgang eller lekkasje. Vi benytter oss av elektroniske og fysiske rutiner for å sikre informasjonen vi tilegner oss gjennom www.hovdan-poly.no

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte vårt kundesenter.

Kontaktinformasjon

Vedrørende spørsmål om redaksjonelt innhold og bruk, spørsmål i tilknytning til innhold og bruk av nettbutikken samt personvern, redigering og fjerning av personopplysninger, kontakt oss på post@hovdan-poly.no