Salgsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for privatkunde ligger lenger ned på siden

FORETAKSINFORMASJON Org.nr 979563094, HOVDAN POLY AS
Kontaktdetaljer:
Stubberudveien 10
0668 OSLO
Tlf: 23 14 12 60
Epost: post@hovdan.no 
Leverer varer tilknyttet båtmarkedet og industrien.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR BEDRIFT:

Ekspedering av ordre skjer fortløpende etter at varen er bestilt og evt. betalt i nettbutikken for de som ikke har bedriftsavtale.

Transport: Selger velger transport og transportmåte etter beste skjønn. Fraktpris kommer på kundes faktura. Vi benytter ulike transportører avhengig av varens størrelse og mottakeradresse.

Betaling: 30 dager dersom annet ikke er avtalt eller kontantkjøp er gjort i nettbutikken

Personopplysninger: Hovdan Poly AS behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Kortinformasjon:
Når du handler på Hovdan Poly AS sine nettsider blir betalingen behandlet av NETS som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

KONTROLL VED MOTTAKELSE AV VAREN:

Kjøper skal ved mottakelsen kontrollere at varen er i henhold til avtalen og fullt ut kan benyttes til Kjøpers formål. Varen skal undersøkes mot eventuell pakkseddel. Undersøkelse skal skje på forsvarlig måte ut fra det som kan forventes ut fra varens art og leveringsform. Kontrollen skal foretas før varen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk.

RETUR:

Retur av kontraktsmessige varer aksepteres kun etter nærmere avtale med Selger, hvilket Selger kan nekte på fritt grunnlag. Varer som aksepteres returnert av Selger, skal være i samme stand som ved levering, og i original emballasje der dette anvendes for produktet. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som ved levering. Dersom retur aksepteres av selger vil fraktkostander knyttet til akseptert retur vil bli belastet Kjøper.

KORONAVIRUSET (COVID-19):

Det nye KORONAVIRUSET (COVID-19) og dets potensielle utvikling, omfang og uforutsigbarhet, vil kunne påvirke Selgers oppfyllelse av sine forpliktelser:
For det tilfelle at Selgers oppfyllelse av sine forpliktelser blir forsinket, forhindret, vanskeliggjort eller særlig kostnadskrevende på grunn av eller som en følge av COVID-19, fraskriver Selger seg ansvaret for forsinket og/eller manglende oppfyllelse av sine forpliktelser inntil det tidspunkt, hvor en sådan oppfyllelse igjen er mulig og eller dersom en oppfyllelse kan gjennomføres uten slike hindringer for Selger. Selgers forbehold omfatter alle direkte og indirekte konsekvenser av COVID-19, herunder at Selgers arbeidsstyrke skulle blir påvirket av COVID-19, f.eks. i form av karantener, reisebegrensninger eller lignende omstendigheter, eller hvis Selger med rimelighet ikke er i stand til å kjøpe eller levere de produkter, som er bestilt, eller i tilfelle prisforhøyelser på grunn av eller som en følge av COVID-19.

PRISER:

Priser er eksklusiv MVA. Vi tar forbehold om prisendringer som skyldes endringer i valutakurser, endringer i lovpålagte avgifter eller vesentlige prisendringer fra våre leverandører. Vi tar også forbehold om evt. feiltrykk av priser.

FORSENDELSE:

Vanlige forsendelser er normalt med PostNord, Posten eller Ramberg. Større på pakken og lokasjon bestemmer hvilke transportører som benyttes.

LEVERINGSTID:

Komplette forsendelser sender vi normalt innen 1 arbeidsdag fra vårt lager. Vi prøver å levere mest mulig komplett som normalt vil ta 2-4 dager fra du bestiller til du mottar varene, litt avhengig av hvor i landet du bor. I noen tilfeller må vi vente på bestilte varer fra våre leverandører. 

PRODUKTSPESIFIKASJON:

Vi gjør vårt beste for at alle oppgitte mål og spesifikasjoner skal være korrekte. Vi opplever likevel at varer endres av produsenten. Vi må ta forbehold om evt. trykkfeil i nettbutikken.

SKADE UNDER TRANSPORT:

Vi tar ansvaret for at varene kommer frem til deg i god stand. Dersom emballasjen er skadet må du kontrollere forsendingens innhold før du aksepterer levering. Gjør deretter merknad på fraktbrevet, og meld skaden til oss. Vi sender deg nye varer kostnadsfritt, og vi ordner med videre oppfølging overfor transportøren.

RETUR:

Ekstrakostnader som følger av dette faktureres kjøper. Større varer som returneres med bil/båt må ikke sendes med” mottaker betaler frakt” uten etter avtale med oss. Vi har egne frakt- avtaler vi ønsker å benytte og sørger for at disse tar hånd om pakken, dersom du gir oss beskjed.

TOMT PÅ LAGER:

Dersom vi er tomme for en vare, vil vi der det er mulig levere et tilsvarende produkt. Dersom du ikke ønsker erstatningsvaren kan du returnere denne til oss. I slike tilfeller vil vi refundere varens kostnad og alle dine fraktutlegg.

LEVERINGSTID:

Vi vil av og til gå tom for enkelte artikler. Da hender det at vi venter litt på inngående varer før ordren din går av sted.

FORCE MAJEURE:

Selger kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor Selgers kontroll, herunder, men ikke begrenset til, lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, virus eller andre alvorlige dataangrep, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler (stengte veier/togforbindelser m. m.), alminnelig varemangel, kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft eller innskrenkinger av krafttilførsel.

Selger skal gi Kjøper meddelelse om slike forhold og følgene av disse innen rimelig tid.

TVISTER:

Disse salgs- og leveringsbetingelser og enhver tvist som måtte oppstå mellom Kjøper og Selger er underlagt norsk rett.

Tvister mellom Kjøper og Selger skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene søke tvisten løst ved alminnelige norske domstoler.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR PRIVATKUNDE:

Ekspedering av ordre skjer fortløpende etter at varen er bestilt og betalt i nettbutikken.

Fraktpris er definert i handlekurven i nettbutikken

Betaling: Vi krever betaling for varen før den blir sendt fra oss til kunden.

Personopplysninger: Hovdan Poly AS behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Kortinformasjon:
Når du handler hos Hovdan Poly AS blir betalingen behandlet av NETS som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

RUTINER FOR RETUR AV VARER:

Reklamasjon Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen en uke etter at du oppdaget den, gi Hovdan Poly AS skriftlig melding (e-post, eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Hovdan Poly AS vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Angrerett I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet.

Retur:
Pakk varene i originalemballasjen og legg dem i en passende eske sammen med angrerettskjema. Du kan gjerne bruke esken varene ble sendt i, eller en annen eske dersom du ønsker det. Lukk esken forsvarlig.

PRISER:

Priser til privatpersoner er inklusive 25% merverdiavgift. Vi tar forbehold om prisendringer som skyldes endringer i valutakurser, endringer i lovpålagte avgifter eller vesentlige prisendringer fra våre leverandører. Vi tar også forbehold om evt. feiltrykk av priser.

FORSENDELSE:

Vanlige forsendelser er normalt med PostNord. Større forsendelser sendes med PostNord, Ramberg eller alternative transportører avhengig av lokasjon og størrelse på pakken.

LEVERINGSTID:

Komplette forsendelser sender vi normalt innen 1 arbeidsdag fra vårt lager. Vi prøver å levere mest mulig komplett som normalt vil ta 2-4 dager fra du bestiller til du mottar varene, litt avhengig av hvor i landet du bor. I noen tilfeller må vi vente på bestilte varer fra våre leverandører. Du ser allerede ved bestilling om noe ikke er på lager og må bestilles. 

PAKKER SOM IKKE HENTES:

Dersom du velger å ikke hente ut pakken må du gi oss melding, samt sørge for å betale returporto. Pakker som
kommer i retur uavhentet uten beskjed påfører deg kostnader i form av porto og returgebyr. Gebyr kr.200,-

RETUR:

Ekstrakostnader som følger av dette faktureres deg sammen med et behandlingsgebyr – eventuelt velger vi å la pakken gå i retur til deg. Større varer som returneres med bil/båt må ikke sendes med” mottaker betaler frakt” uten etter avtale med oss. Vi har egne frakt- avtaler vi ønsker å benytte, og sørger for at disse tar hånd om pakken, dersom du gir oss beskjed.