HOVDAN-POLY A/S ble etablert i 1997. Basis i selskapet er engrosvirksomheten som ble utskilt fra Erling Hovdan A/S, et selskap som ble etablert første gang i 1910. Med vekt på salg av kvalitetsprodukter innen båtutstyr, tauverk, jernvare, wire og sikkerhetsutstyr for fritidsbåter og handelsflåten, har firmaet markert seg som ledende leverandører til båtrelaterte forretninger, skipshandlere og flåtestasjoner over hele Norge.
Hovdan-Poly AS er hovedimportør av Poly-produkter, Harken, Wichard, Profurl, Laliza, og Comet i Norge. I tillegg leverer vi produkter fra bl.a. CAN, ScanMarin, Nøsted, Regatta og Lahnakoski. (Informasjon om alle våre leverandører finnes på våre web-sider.)

Hovdan-Poly AS har også opparbeidet seg en økende mengde industribedrifter som kunder under sitt storkundekonsept. Foruten sine kvalitetsprodukter stiller selskapet med stor kompetanse innen forskjellige fagområder.
Hovdan-Poly AS har eget riggverksted med solid kunnskap og stor kompetanse inn wirearbeider for alle formål. Det være seg å lage/reparere rigg for seilbåt, wire-sikring ol.

Gjennom kreative prosjekter levert av arkitekter, har Hovdan-Poly AS laget løsninger hvor wire har vært fremtredende elementer i trapper og fasader.
Vi utførere låsing inntil 22 mm wire på egen hydrauliske presse i vårt verksted. Når det gjelder eksternt arbeide har vi mobilt utstyr for dette.

Hovdan-Poly AS selger ikke direkte til forbruker, men tar du kontakt per e-mail vil vi kunne opplyse deg om hvor nærmeste forhandler finnes for ditt ønskeprodukt.